logo_cz.png

VÝROBCE OCENĚNÍ, POHÁRŮ A REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ

Obecné podmínky používání webové stránky (pravidla)

I. PREAMBULE


1. Tento dokument stanovuje podmínky přístupu a používání webové stránky, dále nazývané jako Všeobecné podmínky.

2. Každý uživatel je povinen se seznámit, dodržovat a přijmout Všeobecné podmínky bez omezení a výhrad při provádění činností směřujících k využívání webové stránky.

3. V případě nesouhlasu se všemi Obecnými podmínkami je nutné přestat používat webovou stránku a okamžitě ji opustit.

4. Všechny obchodní názvy, názvy firem a jejich loga použité na webové stránce patří jejich vlastníkům a jsou používány pouze pro identifikační účely. Mohou být chráněny ochrannými známkami.

5. Zakazuje se neoprávněného užívání obsahu webové stránky, děl nebo informací, stejně jako jejich neoprávněné reprodukce, retransmise nebo jiného užití jakéhokoli prvku webové stránky, neboť takové jednání může porušovat například autorská práva nebo chráněné obchodní značky.

6. Dotazy nebo připomínky týkající se webové stránky lze zaslat na následující e-mailovou adresu: legal@grupaglasso.pl.


II. DEFINICE
 

1. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ - dotazník dostupný na webové stránce, který umožňuje okamžité odeslání zprávy majiteli webové stránky;

2. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVO - Pro účely realizace Všeobecných podmínek se používá polské právo;

3. INTERNETOVÁ STRÁNKA - nástroj s názvem: grupaglasso.pl, sloužící k poskytování elektronických služeb;

4. UZIVATEL - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost, využívající elektronické služby dostupné na webových stránkách;

5. PODMÍNKY - soubor všech ustanovení, včetně těchto Všeobecných podmínek, zásad ochrany osobních údajů, souborů cookies, podmínek používání internetového obchodu a všech dalších podmínek, které se nacházejí na internetové stránce a týkají se konkrétních funkcí, vlastností nebo akcí, stejně jako obsluhy zákazníků;

6. VLASTNÍK - Subjekt poskytující tuto internetovou stránku, a to: Podnikatel Pan Paweł Szczerba, provozující podnikání pod firmou: Glasso, se sídlem na adrese: ul. Kobierzycka 18A, 52-315 Vratislav, IČ: 911-170-84-74;

7. VYHLEDÁVAČ - bezplatná elektronická služba poskytovaná poskytovatelem služeb zákazníkům, která umožňuje vyhledávání konkrétních inzerátů nebo obsahu na základě kritérií poskytnutých zákazníkem (pomocí filtrů).


III. ROZSAH PODMÍNEK


1. Majitel zajišťuje přístup k obsahu webové stránky v souladu s následujícími obecnými podmínkami. 
 

2. Obsah a data zveřejněné na webové stránce mají charakter informací pro zájemce a mohou být využívány pouze pro informační účely.

3. Uživatelé mohou využívat přístup a služby nabízené na webové stránce, za předpokladu předchozího souhlasu s Obecnými podmínkami.


IV. PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY


1. Webová stránka je podporována všemi druhy internetových prohlížečů. Nevyžaduje žádné speciální vlastnosti koncového zařízení uživatele.

2. Po přijetí podmínek má uživatel právo prohlížet, kopírovat, tisknout a šířit obsah této webové stránky bez provedení změn v obsahu, za předpokladu, že:

a. Tyto informace budou používány pouze pro informační účely, bez komerčního záměru;

b. Každá provedená kopie bude obsahovat informace o autorských právech nebo údaje o autorovi obsahu.

3. Je zakázáno používat a kopírovat software, procesy a technologie, které jsou součástí webové stránky.

4. Uživatelé mohou používat webové stránky pouze s respektem k předpisům zákona o telekomunikacích, zákona o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků a příslušných ustanovení občanského práva.

5. Používání internetové stránky je zakázáno:

a. způsobem vedoucím k porušení platných právních předpisů;

b. v jakémkoliv způsobu nezákonným nebo nečestným způsobem, nebo způsobem, který má za cíl dosáhnout nezákonného nebo nečestného účelu;

c. pro účely spojené se způsobováním škody dětem nebo pokusům o jakoukoli škodu jim způsobit;

d. odesílání, vědomé přijímání, nahrávání nebo používání obsahu neslučitelného s Obecnými podmínkami;

e. pro předávání nebo provokování odesílání jakýchkoli nevyžádaných nebo neoprávněných reklamních nebo propagačních materiálů, stejně jako jakýchkoli podobných forem, zařazených do kategorie SPAM;

f. na úmyslné předávání jakýchkoli dat, odesílání nebo nahrávání jakýchkoli materiálů obsahujících viry, trojské koně, špionážní software (spyware), reklamní software (adware) nebo jiný škodlivý program nebo podobné počítačové kódy, které mají negativní vliv nebo ohrožují funkčnost jakéhokoli software nebo hardwaru nebo mají negativní vliv nebo ohrožují uživatele.


V. COOKIES


1. Internetová stránka používá soubory cookies (koláčky) nebo podobnou technologii (dále společně nazývané: "cookies") k shromažďování informací o přístupu Uživatele na internetovou stránku (například pomocí počítače nebo chytrého telefonu) a jeho preferencích. Jsou využívány mimo jiné pro reklamní a statistické účely a pro přizpůsobení internetové stránky individuálním potřebám Uživatele.

2. Soubory cookies jsou části informací obsahující unikátní referenční kód, který webová stránka přenáší na zařízení uživatele za účelem ukládání a někdy sledování informací o používaném zařízení. Obvykle neumožňují identifikaci uživatele. Jejich hlavním úkolem je lepší přizpůsobení webové stránky uživateli.

3. Některé soubory cookie, které se vyskytují na webové stránce, jsou dostupné pouze po dobu dané internetové relace a po zavření prohlížeče vyprší. Ostatní soubory cookie slouží k zapamatování uživatele, který se po návratu na webovou stránku rozpoznává. Tyto soubory jsou pak uchovávány po delší dobu.

4. Všechny soubory cookies na webové stránce jsou nastavovány vlastníkem.

5. Všechny soubory cookies používané tímto webovým místem jsou v souladu s platnými předpisy Evropské unie.

6. Většina uživatelů a některých mobilních prohlížečů automaticky přijímá soubory cookies. Pokud tyto nastavení zůstanou nezměněna, soubory cookies budou uloženy v paměti zařízení.

7. Uživatel může změnit své preference ohledně přijímání souborů cookies nebo změnit prohlížeč, aby dostal vhodné oznámení pokaždé, když je funkce cookies nastavena. Pro změnu nastavení přijímání cookies je potřeba upravit nastavení v prohlížeči.

8. Je důležité si uvědomit, že blokování nebo odstraňování souborů cookies může znemožnit plné využívání webové stránky.

9. Soubory cookies budou využívány pro nezbytné řízení relace, včetně:

a. Vytvoření speciálního přihlašovacího sezení pro uživatele webové stránky, aby stránka si pamatovala, že je uživatel přihlášený a jeho požadavky byly doručovány účinným, bezpečným a konzistentním způsobem.

b. Rozpoznání uživatele, který již dříve navštívil webovou stránku, což umožňuje identifikaci počtu unikátních uživatelů, kteří využili službu, a umožňuje se ujistit, že je dostatečná kapacita služby pro počet nových uživatelů;

c. Rozpoznání, zda osoba navštěvující webovou stránku je registrovaná na této stránce;

d. Zaznamenávání informací z zařízení Uživatele, včetně souborů cookies, IP adresy a informací o používaném prohlížeči, za účelem diagnostikování problémů, správy a sledování používání webové stránky;

e. Úprava prvků grafického designu nebo obsahu webové stránky;

f. Shromažďování statistických informací o tom, jak Uživatel používá webovou stránku, za účelem zlepšení webové stránky a zjištění, které části webové stránky jsou nejoblíbenější u Uživatelů.


VI. PLUGIN FACEBOOKA


1. Webová stránka obsahuje plugin (doplňek) pro sociální síť Facebook. 
 

2. Plugin Facebooka je označen logem Facebook.

3. Tento plugin přímo spojí se s profilem majitele na serveru Facebook. Facebook pak může získat informace, že uživatel navštívil webovou stránku ze své IP adresy.

4. Pokud uživatel navštíví webovou stránku a je přihlášen na svém profilu na Facebooku, Facebook zaznamená informaci o návštěvě. Dokonce i v případě, kdy uživatel není přihlášen na Facebooku, Facebook je schopen získat informace o IP adrese.

5. Facebook neposkytuje vlastníkovi informace o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Cieľ a rozsah údajov zhromažďovaných Facebookom nie sú vlastníkovi známe. Pre získanie ďalších informácií o ochrane súkromia na portáli Facebook je potrebné sa priamo obrátiť na Facebook alebo sa oboznámiť s politikou súkromia portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/.

6. Pokud uživatel nechce, aby Facebook získával informace o prohlížení webové stránky, je dobré, aby se uživatel předem odhlásil ze svého účtu na Facebooku.


VII. PLUGINY OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH PORTÁLŮ


1. Majitel může také používat další sociální pluginy (například Twitter, Google+ nebo LinkedIn).

2. Pluginy pro sociální média lze identifikovat podle ikonek sloužících k sdílení informací na dané platformě.

3. Pluginy umožňují uživatelům těchto platforem propojení webové stránky ve svých příspěvcích, umístěných na těchto sociálních sítích.

4. Pluginy přímo propojí s profilu vlastníka na serveru dané sociální sítě. Tato síť pak může získat informace, že uživatel navštívil webovou stránku z jeho IP adresy.

5. Během návštěvy uživatele na profilu využívá správce sociálního média soubory cookie a další podobné technologie k monitorování chování a akcí uživatele. Tyto informace jsou shromažďovány mimo jiné pro vytvoření tzv. statistiky stránky. Statistiky obsahují pouze anonymizovaná statistická data o uživatelích, kteří navštěvují profil, a není možné je spojit s konkrétní osobou. Vlastník nemá přístup k osobním údajům používaným sociálními médii pro přípravu například statistiky stránky.

6. Díky statistikám generovaným sociálními sítěmi mají Majitelé informace o tom, jak Uživatelé využívají profily Majitelů a které zveřejněné obsahy jsou nejoblíbenější. Díky těmto informacím mohou Majitelé optimalizovat své profily tím, že lépe přizpůsobí zveřejňovaný obsah zájmům a chování Uživatelů. Subjektem zodpovědným za zpracování osobních údajů Uživatelů pro účely generování statistik stránek je správce každé z výše uvedených sociálních sítí. Správci jsou tedy povinni informovat Uživatele o všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů pro účely tvorby statistik stránek a o možnosti využít práva na ochranu soukromí, které jim náleží podle platných zákonů.


VIII. EXTERNÍ ODKAZY


1. Odkazy na této stránce vedoucí na jiné webové stránky jsou uvedeny pouze pro informační účely. 
 

2. Majitel webové stránky nenese odpovědnost za obsah na jiných webových stránkách ani za jakoukoli škodu způsobenou jejich používáním.


IX. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ


1. Uživatel může zadat své kontaktní údaje vyplněním speciálního formuláře určeného pro kontakt se vlastníkem, včetně obsahu zprávy a potvrzením jejich odeslání vlastníkovi. 
 

2. Ponechání kontaktních údajů znamená, že uživatel udělil souhlas vlastníkovi s zpracováním osobních údajů uvedených ve formuláři kontaktu. Vlastník bude moci použít poskytnuté kontaktní údaje k zaslání nabídek nebo navázání kontaktu s uživatelem.


X. VYHLEDÁVAČ


UUživatel může na webové stránce vyhledávat požadované informace zadáním klíčového slova do vyhledávacího pole umístěného na webové stránce. Tato možnost umožňuje uživateli rychleji filtrovat informace než procházení celým obsahem webové stránky při hledání toho, proč uživatel navštívil danou webovou stránku.


XI. RESPEKTOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ


1. Webová stránka a její obsah mohou být chráněny autorskými právy, právy ochranných známek a dalšími předpisy týkajícími se ochrany duševního vlastnictví.

2. Znaky, loga a jiné personalizované emblémy Vlastníka, které se objevují na internetové stránce (společně nazývané: "Znaky"), jsou ochranné známky Vlastníka."""

3. Kromě samostatných, individuálních, písemných povolení nesmí Uživatel používat znaky, které patří Vlastníkovi, samostatně ani ve spojení s jinými slovními nebo grafickými prvky, zejména v tiskových informacích, reklamách, propagačních materiálech, marketingu, médiích, písemných nebo ústních materiálech, elektronické formě, vizuální formě ani v jakékoli jiné formě.


XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE


Majitel plně respektuje soukromí uživatelů. Podrobné informace o způsobu sběru a zpracování osobních údajů uživatele nebo jiných informací, stejně jako situace, ve kterých může majitel tyto údaje zveřejnit, naleznete v záložce Ochrana osobních údajů.


XIII. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


1. Internetová stránka obsahuje informace obecné povahy. Je určena pouze pro poskytování informací a nezprostředkovává žádné profesionální poradenství. Před provedením jakýchkoli kroků ovlivňujících finanční situaci nebo podnikání uživatele je nutné se obrátit na profesionálního poradce.

2. Webová stránka nezaručuje žádnou obsahovou záruku, zejména záruku bezpečnosti, bezchybnosti, absence virů nebo škodlivých kódů, záruku správného fungování nebo kvality.

3. Webová stránka neposkytuje žádnou záruku, výslovnou nebo implicitní, včetně záruky obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, nezasahování do autorských práv, přizpůsobení, bezpečnosti a spolehlivosti informací.

4. Uživatel používá webovou stránku na vlastní nebezpečí a přebírá plnou odpovědnost za škody související s jejím použitím, jak přímé, tak nepřímé, vedlejší, následné, morální nebo jiné škody z důvodu smluvní odpovědnosti, deliktu, zanedbání, včetně například ztráty dat nebo služeb.

5. Tato webová stránka neodpovídá za odkazy uvedené na webové stránce, zejména pokud vedou na weby, zdroje nebo nástroje udržované třetími stranami.

6. Majitel nenese odpovědnost, pokud je webová stránka dočasně nebo dlouhodobě nedostupná z jakéhokoli důvodu.

7. Majitel nenese odpovědnost za informace poskytované na webové stránce a nemůže zaručit úplnou bezpečnost transakcí nebo komunikace prováděných prostřednictvím webové stránky.

8. Navzdory největšímu úsilí majitele o zajištění přesnosti a aktualizace webové stránky se mohou vyskytnout nezamýšlené chyby, které je po jejich zjištění žádáno uživatelem nahlásit majiteli.

9. Všechna výše uvedená vyloučení a omezení odpovědnosti platí v nejširším právně přípustném rozsahu, zahrnujícím každý typ existující odpovědnosti, včetně smluvní odpovědnosti, deliktů a jakékoli jiné předvídané v polském nebo zahraničním právním řádu.


XIV. PLATNOST USTANOVENÍ


1. Pokud by jakékoliv ustanovení Všeobecných podmínek bylo neplatné nebo neúčinné, v jakémkoli právním systému, zbylá část Podmínek zůstává platná a nedotčená. Strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným, které nejvěrněji odráží zamýšlený účel. Stejně se to vztahuje i na případné mezery ve Všeobecných podmínkách.

2. Pokud by jakékoliv ustanovení Všeobecných podmínek bylo neplatné nebo ztratilo platnost v jednom nebo více právních systémech, všechna ustanovení Všeobecných podmínek zůstávají platná v každém jiném právním systému.


XV. POSTOJ K UZAVŘENÝM SMLOUVÁM


Jestliže není stanoveno jinak, Obecné podmínky představují úplnou a vyčerpávající smlouvu mezi Uživatelem a Vlastníkem týkající se využívání internetové stránky, v rozsahu obsahu v ní obsaženého a nahrazují všechna další dohodnutí, dohody a smlouvy týkající se předmětu (obsahu) těchto Obecných podmínek.


XVI. ZMĚNA PODMÍNEK INTERNETOVÉ STRÁNKY


1. Majitel webové stránky si vyhrazuje právo provádět změny v těchto Všeobecných podmínkách kdykoliv během jejich platnosti, zveřejněním aktualizované verze na webové stránce, která začne platit pro uživatele od okamžiku jejich zveřejnění, pokud není v upravených Všeobecných podmínkách uvedeno jinak.

2. Uživatel je povinen se seznámit s úpravami Všeobecných podmínek, o čemž ho Majitel informuje zasláním zprávy nebo oznámením o změnách Všeobecných podmínek k přijetí.

3. Pokračování v používání webové stránky je ekvivalentní s přijetím upravených podmínek webové stránky.


XVII. ŘEŠENÍ SPORŮ


1. Všechny vzniklé spory strany se dohodnou, že nejprve budou řešit smírnou cestou před příslušným smírčím soudem (záznamem pro smírčí soud).

2. Pokud není možné dosáhnout dohody, spor vyplývající z této smlouvy bude rozhodnut soudem, ve jehož obvodu se nachází sídlo Vlastníka.


XVIII. LEGÁLNÍ ZÁKLAD


1. V případech, které nejsou v těchto Všeobecných podmínkách upraveny, se použijí příslušné následující zákony:

a. Zákon o telekomunikacích ze dne 16. července 2004 (tj. Sbírka zákonů z roku 2019, položka 2460, ve znění pozměněném);

b. zákon o poskytování služeb prostřednictvím elektronických prostředků ze dne 18. července 2002 (t.j. Sbírka zákonů z roku 2019, č. 123, s pozdějšími změnami);

c. zákon o autorském právu a právech souvisejících ze dne 4. února 1994 (ve znění zákona z roku 2019, č. 1231, se změnami);

d. zákon o občanském zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (t.j. Sbírka zákonů z roku 2019, částka 1145, se změnami);

a další příslušná ustanovení polského práva.